Vítejte na stránkách provázky.cz

Stránky jsou věnovány psychoterapii a odborné pomoci, kterou jejich prostřednictvím nabízím, a to jak dětem, tak dospělým, jednotlivcům i párům a rodinám.  Naleznete zde souhrn informací o mé osobě, o tom jakým způsobem pracuji a co můžete očekávat.

Proč provázky? Provázky jsou pomyslnými nitkami v našich hlavách a srdcích, které nás často vedou k reakcím, nad nimiž nerozmýšlíme a děláme je automaticky. To může být v pořádku, ale někdy to mohou být reakce, s nimiž nejsme spokojeni a rádi bychom je změnili. Ne vždy k tomu však máme dostatek odhodlání, síly či porozumění.  Provázky také můžeme vnímat jako vazby mezi lidmi, které nám bývají zdrojem radosti a bezpečí, ovšem jindy mohou být zdrojem nejistoty a trápení. A právě to všechno jsou situace, ve kterých vám budu ráda nápomocná.

Doufám, že informace na těchto stránkách přispějí k odstranění případného ostychu a obav, především pak těch, kdo potřebují pomoc v některé životní situaci.

Návštěvu psychoterapeuta prosím berte jako znamení odvahy a rozvahy, které jsou zapotřebí, aby člověk připustil, že potřebuje podporu a pomoc. V žádném případě není hanbou ani nesvědčí o duševní nemoci.

Mgr. Anna Klimešová