Profesní životopis

Vzdělání a odborná kvalifikace

 • 2007-2011: Výcvik v systemických psychoterapiích, akreditovaný ČPS ČLS JEP, ISZ-MC Praha (ukončeno obhajobou a certifikátem)
 • 2006: Magisterský titul z Psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • 2006: Magisterský titul z Pedagogiky pro střední školy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • 2001 – 2002: Kurz neverbálních psychoterapeutických technik (J. Vodňanská, Y. Lucká, B. Albrich a kol., ukončeno certifikátem)
 • 1999 – 2001: Fyzioterapie, 2.LF UK, bez udělení titulu

Kontinuální vzdělávání, kurzy, konference

 • 2017: Systemická práce s dětmi  dospívajícími, P. Meisnerová (16h)
 • 2016: Humanizující praxe: Kreativita a pospolitost v práci s dětmi, jejich rodinami a zapojenými službami, Jim Wilson (16h)
 • 2014: First International Symposium on Relational Research, Narative, TAOS Institute Europe, SOÚ AV ČR
 • 2014: Práce s dětskou kresbou, Z. Altman (8h)
 • 2012: Diagnostika v dopravní psychologii, Katedra psychologie FF UP Olomouc (M. Šucha, 7h)
 • 2010: Současný stav systemické terapie, ISZ-MC Praha (Kurt Ludewig, 20h)
 • 2008: Suicidální jednání dětí a adolescentů, ČSL JEP a FN Motol, Dětská psychiatrická klinika (odborní garanti J. Koutek, J. Kocourková)
 • 2008: Kvalita života u dětí a dospívajících, ČSL JEP a ČMPS (odb. garant Asociace klinických psychologů)
 • 2008: Rodinní terapeuti a problematika fyzického násilí, Asociace klinických psychologů ČR (odb. garant Š. Gjuričová)
 • 2007: Tvořivé intervence v práci s dětmi a mladistvými (M. Vogt-Hillmann, 8h)
 • 2006: Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii I, II, III (H. Vyhnálková, 48h)
 • 2006: Komunikace pro pedagogické pracovníky, SPIN (K. Beaufortová, 24h)
 • 2006: Videotrénink interakcí, SPIN (K. Beaufortová, P. Reiserová, 24h)
 • 2006: Tajnosti a lži ve světě rodiny aneb tajemství zrození, dětství, partnerství a rodičovství, Asociace klinických psychologů ČR (odb. garant D. Skorunka)
 • 2005: Komunikace v rodině a s rodinou, SPIN (16h)
 • 2005: Zvyšování kvality komunikace a učení se, SPIN (H. Kennedy, 6h)

Praxe

   • 2008 dosud: soukromý psycholog a psychoterapeut
   • 2006 dosud: Jabok – VOŠ sociálně pedagogická a teologická, pedagog, psycholog
   • 2006 dosud: ETF UK obor sociální a pastorační práce, pedagog
   • 2008 dosud: Centrum dalšího vzdělávání Jabok, lektor kurzů dalšího vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách
   • 2008: Charita ČR, lektor kurzů dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
   • 2007 – 2009: ZŠ Sázavská, psycholog (diagnostická, poradenská a psychoterapeutická činnost, videotrénink interakcí)
   • 2006 – 2007: Evangelická akademie – VOŠ sociální práce a SOŠ, pedagog, koordinátor projektu JPD3
   • 2005 – 2006: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, psycholog (diagnostická, poradenská a psychoterapeutická činnost)

Pedagogická činnost

 • Lektorované kurzy dalšího vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků:
 • Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi;
 • Práce s nemotivovaným klientem;
 • Práce s vinou, odpuštěním a smířením II;
  Základy psychologie a psychopatologie (CDV Jabok, Charita ČR, Praha)
 • Seminář Když už to dál nejde – Syndrom vyhoření v oblasi sociálních prací (Sozial Akademie, Silberbach, Německo)
 • Kurz Psychohygiena v pracovním a soukromém životě – pro obchodní zástupce a úředníky (Národní centrum regionů, Brno)
 • Lektorovaný kurz dalšího vzdělávání pro lékaře:
  Pacient a lékař – ne/slučitelné světy? (W-servis, Praha)
 • Přednášky na VŠ a VOŠ:
  Obecná a vývojová psychologie,
  Sociální psychologie;
  Psychopatologie (Jabok, ETF UK, Praha)
 • Semináře na VŠ a VOŠ:
  Metodický a supervizní seminář;
  Metodologie empirických výzkumů;
  Dětský klient v psychologickém poradenství (Jabok, ETF UK, Praha)

Členství v oborových organizacích

 • člen České asociace pro psychoterapii
 • člen Českomoravské psychologické společnosti
 • člen SOFT – Společnosti rodinných a systemických terapeutů

Dobrovolnická činnost

 • Křesťanské společenství Vinice Říčany
 • ICEJ – International Christian Embassy of Jerusalem, česká pobočka

Samostatně výdělečná činnost

 • psychologická diagnostika a poradenství
 • psychoterapie
 • lektorská činnost
 • zpracování odborných studií a posudků