Ceník

Individuální terapie:
700 Kč, konzultace trvá  60 min

Párová a rodinná terapie:
800-1.000 Kč, konzultace trvá 75 min

Pro konzultace vedené přes Skype platí stejné ceny a časy.

Konzultace po 18. hodině příplatek 200 Kč.

Na prvním setkání žádám o zálohu 300 Kč, která slouží jako náhrada zmařeného času, pokud klient zruší konzultaci méně než 24h předem, popř. se nedostaví bez omluvy. Když během terapie tato situace nenastane, záloha je navrácena na posledním sezení tak, že je odečtena z ceny sezení.

(Pro osoby v sociální nouzi jsou možné slevy, na kterých se domluvíme.)

 

Omlouvání konzultací a sankce

Není-li možné dostavit se na domluvenou konzultaci, prosím, zavolejte mi co nejdřív. V případě zrušení konzultace až v den jejího konání žádám o uhrazení 300Kč za zmaření času. Děkuji za pochopení.

Bankovní spojení:  2300358783/2010