Ceník

Individuální terapie:
1.200 Kč, konzultace trvá  60 min

Párová a rodinná terapie:
1.500 Kč, konzultace trvá 80 min

Pro konzultace vedené přes Skype platí stejné ceny a časy.

Konzultace mimo pracovní dobu (př. po 17h) – příplatek 200 Kč.

 

(V odůvodněných případech u osob v sociální nouzi je možá sleva, na které se domluvíme.)

 

Omlouvání konzultací a náhrada zmařeného času

Není-li možné dostavit se na domluvenou konzultaci, prosím, zavolejte mi co nejdřív. V případě zrušení konzultace méně než 24h předem žádám o uhrazení plné ceny sezení za zmaření času. Děkuji za pochopení.

Bankovní spojení:  2300358783/2010