Jak si vybrat psychoterapeuta

Na základě vašich dotazů jsem se rozhodla přidat obecnější rubriku o tom, jak a podle čeho si vlastně vybrat kvalifikovaného psychoteraputa.

Psychoterapie je profese, kterou prozatím neupravuje žádný zvláštní zákon. Jediné zákonné ustanovení se týká provádění systematické psychoterapie ve zdravotnictví – tedy takové, kterou provádí zdravotnický pracovník (klinický psycholog či psychiatr) ve zdravotnickém zařízení. Psychoterapie prováděná mimo zdravotnictví není zdravotnickou službou, dokonce ani když ji provádí klinický psycholog nebo psychiatr. A psychoterapie prováděná mimo zdravotnictví (např. v poradenském nebo soukromém sektoru) zatím nepodléhá žádné zákonné úpravě. Proto se bohužel může stát, že terapií a terapeutem nazývá leckdo leccos.

Zde na těchto stránkách nazýváme psychoterapií odbornou disciplínu prováděnou školeným, náležitě vzdělaným člověkem:

Když si budete vybírat soukromého psychoterapeuta, hledejte v jeho životopise informace o tom, jaké má ukončené vysokoškolské vzdělání (optimálně jednooborovou psychologii nebo medicínu, případně příbuzné obory) a jaký má ukončený výcvik v nějakém psychoterapeutickém směru (systemické terapie, gestalt, KBT, psychoanalýza apod.).

Ověřte si, zda je členem nějakých spolehlivých profesních organizací, jejímiž pravidly a etickým kodexem se tím pádem musí řídit. Idálně ČAP – České asociace pro psychoterapii). V případě, že byste pochybovali, zda terapeut postupoval de lege artis, můžete se obrátit na představenstvo těchto organizací a jejich etická komise či adekvátní orgán bude vaši stížnost s daným terapeutem řešit. Pokud terapeut není členem žádné etablované společnosti, nebudete mít v případě pochybností o jeho profesionálním postupu žádné dovolání, leda soudní cestou na základě Občanského zákoníku.