Jsou nějaká pravidla?

Mezi pravidla, o kterých budeme mluvit na prvním setkání, patří domlouvání a dodržování časů našich konzultací. V čase, který si domluvíme, vám budu zcela k dispozici. Nebudeme se setkávat mimo vyhrazený čas, také neposkytuji konzultace po telefonu, pokud se na tom nedomluvíme. S tím je dále spojeno, že nemůžete-li přijít, je nutné se z konzultace omluvit dopředu, za propadnutý termín, který nebyl omluven alespoň jeden den předem, budu požadovat finanční náhradu 300 Kč.
S informacemi, které mi sdělíte při konzultaci, zacházím jako s důvěrnými. V případě, že se setkáme náhodně mimo domluvenou konzultaci (třeba v obchodě), nebudeme spolu o tématech probíraných v psychoterapii mluvit.
Můžeme si dohodnout i nějaká specifická pravidla – např. s některými nezletilými klienty během terapie domluvíme, které informace si přejí, abych sdělovala jejich rodičům, a které nikoli. I těmito dodatečnými dohodami se cítím zavázána.