Konzultace přes Skype

Někteří klienti mě z různých důvodů (stěhování, mateřská dovolená) žádali o vedení terapeutických rozhovorů přes Skype.  A ukázalo se, že to jde – práci to neubíralo na účinnosti.

Pokud tedy preferujete komunikaci zprostředkovanou internetem – ať už z důvodu časové či finanční úspory (při dojíždění) nebo z důvodu velké vzdálenosti (dojet do Říčan je nemožné), můžeme si domluvit setkávání přes Skype.

Všechny podmínky a pravidla spolupráce jsou stejné. Platba za konzultaci by měla být na účtu připsána v den konání konzultace. Číslo účtu je uvedeno v Ceníku. Z konzultace ani terapeut ani klient nesmí pořizovat záznam, pokud se na tom nedohodnou.