V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč v max. počtu 10 sezení.

Jak se zapojit do programu?

Na adrese opatrujse@vzp.cz si požádejte o „Poukaz“. První sezení můžete absolvovat až po datu vystavení Poukazu, poslední sezení můžete u vybraného terapeuta uplatnit na uskutečněná sezení nejpozději do 30. 11. 2022. Ostatní informace získáte na https://dusevnizdravi.vzp.cz/

Příspěvek mohou čerpat i klienti, kteří už u mne v terapii jsou, ale musí podstoupit stejné administrativní kroky.

Příspěvek nelze čerpat na úhradu zmařeného termínu, tj. konzultace, na kterou se klient nedostavil.

Pokud chcete příspěvek čerpat a chystáte se přijít s Poukazem pro klienta, prosím, sdělte mi to při domlouvání sezení, abych zajistila na sezení počítač k vyplnění Vstupního dotazníku.

Seznam dalších terapeutů, kteří se účastní projektu, najdete na webu VZP ČR.

Mgr. Anna Klimešová