Projekt VZP ČR „Psychoterapie dostupnější“ – příspěvek na terapii

Pro své pojištěnce nabízí VZP ČR příspěvek 500 Kč na jedno terapeutické sezení do maximálního počtu 10 sezení, uskutečněných od 1.8. do 30.11.2021.

 Co musí klient udělat, aby mohl čerpat příspěvek?

 Nejprve musí klient požádat VZP o vydání „Poukazu pro klienta“ mailem na adrese opatrujse@vzp.cz

Na první sezení se mnou přinese klient „Poukaz klienta“, jehož součástí je také „Přehled návštěv“. (Do tohoto přehledu vyplním údaje o sobě a nadále budu evidovat proběhlá sezení s klientem.)

Na prvním sezení s klientem společně vyplníme online „Vstupní dotazník“ na webu VZP.

Na posledním (max. desátém) sezení společně vyplníme s klientem „Výstupní dotazník“ na webu VZP.

Po posledním (či desátém) sezení klient sám vyplní „Dotazník spokojenosti“ buď online na webu VZP, nebo osobně na pobočce.

Pak může klient podat Žádost o příspěvek, ke které přikládá Poukaz klienta, vyplněný Přehled návštěv a platební doklady od terapeuta (faktury nebo příjmové doklady). Žádost se podává elektronicky (v aplikaci Moje VZP) nebo osobně na KLIPR VZP ČR, případně poštou či datovou schránkou. Žádost lze podat do 15.12.2021

 

Informace najdete na www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky

 

Příspěvek mohou čerpat i klienti, kteří už u mne v terapii jsou, ale musí podstoupit stejné administrativní kroky.

Příspěvek nelze čerpat na úhradu zmařeného termínu, tj. konzultace, na kterou se klient nedostavil.

Pokud chcete příspěvek čerpat a chystáte se přijít s Poukazem pro klienta, prosím, sdělte mi to při domlouvání sezení, abych zajistila na sezení počítač k vyplnění Vstupního dotazníku.

Seznam dalších terapeutů, kteří se účastní projektu, najdete na webu VZP ČR.

Mgr. Anna Klimešová