WS Labyrintem srdce

SÉRIE WORKSHOPŮ PRO VEŘEJNOST

Labyrintem srdce

sebezkušenost a rozvoj komunikačních dovedností na základě sebepoznání pro lidi na prahu dospělosti (cca 18 – 23 let) a pro každého, koho téma zajímá

 

Prostřednictvím bezpečného prostředí vytvořeného ve skupině účastníků, za pomoci šetrných psychologických metod sebepoznání a seberozvoje, diskusí, individuální i skupinové práce pod vedením zkušené lektorky budou mít účastníci možnost poznávat a rozvíjet sami sebe, zvláště v oblasti sebevědomí a komunikačních dovedností. Během workshopu budou citlivě vedeni k introspekci, k sebereflexi, k identifikaci svých silných stránek, k získávání sebejistoty. Účastníci také získají náměty, praktické možnosti a povzbuzení, jak mohou příznivě ovlivnit svá slabá místa.

 

Kdy: 18.10., 1.11. a 8.11. v 18:00 – 20:30 tři navazující setkání pro skupinu max. 8 osob

Kde: Olivova 312, Říčany, 1. patro

Přihlášky: zasílejte do 10.10. na klimesova@provazky.cz

Cena: 1.200 Kč