Zásady ochrany osobních údajů

Provazky.cz – Mgr. Anna Klimešová

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky www.provazky.cz (dále jen „Stránky“) jsou provozovány především za účelem zprostředkování psychoterapeutických a školících služeb (dále jen „služby“). To se sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
Jakým způsobem tyto informace využíváme.
Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Informace, které o Vás shromažďujeme

V souvislosti s poskytováním služeb o Vás shromažďujeme Vaše jméno, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyli schopni poskytnout veškeré poskytované služby na nejlepší úrovni, tak jak poskytujeme dnes.

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem zajištění Vaší osobní návštěvy a příp. smluvní dokumentace v souvislosti s poskytováním služeb.

Shromážděné údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou v souvislosti se smluvním vztahem. K dřívějšímu výmazu shromážděných údajů může dojít na základě žádosti klienta, tak jak je uvedeno níže.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem bez řádného právního důvodu zpřístupňovány třetím osobám.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu klimesova@provazky.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

a) Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

b) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu klimesova@provazky.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.

c) Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkonu nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

a) Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.

b) Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu klimesova@provazky.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu klimesova@provazky.cz.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.