Co dělám a co nedělám

V mé práci nečekejte hypnózu, rodinné konstelace ani tělesná cvičení, za to můžete počítat s vydatným rozhovorem, podnětnými otázkami vedoucími k přemýšlení a k vyprávění, občas třeba trošku kreslení. Nepoužívám žádné přístroje ani testy. Psychologické vyšetření s použitím testů mohu provést pouze na vaše vyžádání v případě, že se na tom dohodneme a bude jasné, k čemu vám to má posloužit. Pro samotnou psychoterapeutickou práci žádné testování není potřeba.

Čeká vás tedy „jen“ povídání. Ale jaké povídání! Takové, které vám vnese do života změnu. Začne to tím, že se objednáte – zavoláte či napíšete mail a domluvíme si konzultaci.
Terapeutický rozhovor probíhá v příjemné pracovně vsedě u stolku; většinou budete mít možnost si k němu dát taky vodu, čaj či kávu. Rozhovor trvá 60min, čas hlídám já – klient si s tím nemusí dělat starosti. (V nutných případech se můžeme domluvit na delší či kratší konzultaci, ale 60min se ukazuje jako právě akorát únosný čas, kdy se dá zpracovat i těžké téma, aniž by se klient vyčerpal.)
Na konci konzultace si shrneme, co pro vás bylo užitečné, s čím budete odcházet a za jak dlouho budete chtít přijít na další setkání. Protože řeč je věc prchavá, budu si při rozhovoru občas zapisovat poznámky, které slouží právě k tomu, abych nezapomněla některé věci, které zazněly.

V někteých případech pořizuji také videozáznam, což je běžné při stylu psychoterapeutické práce, kterým pracuji (systemický přístup – podrobněji zde). Videozáznam slouží pouze mně a vztahuje se na něj ochrana osobních dat daná nejen zákonem, ale také naší dohodou a mou povinností mlčenlivosti, ke které mě zavazuje pracovní etika. Videozáznam používám k tomu, abych si mohla jednak připomenout, co se během konzultace dělo, a podívat se na ty zvláště užitečné úseky naší práce, a jednak pro účely supervize. (Jako každý psychoterapeut-profesionál si platím své supervize, tj. určitý odborný dohled nad svou prací, který poskytují psychoterapeuti-supervizoři a který slouží k udržení kvality práce a jejímu zvyšování, a tím chrání klienty před fušeřinou.) Po skončení práce s klientem videozáznamy mažu, písemné záznamy skartuji.