Psychoterapie a odborná pomoc dětem, dospělým, jednotlivcům i párům a rodinám.  Návštěva psychoterapeuta je znamením odvahy a rozvahy, které jsou zapotřebí, aby člověk připustil, že potřebuje podporu a pomoc. V žádném případě není hanbou ani nesvědčí o duševní nemoci.

Mgr. Anna Klimešová

Kdo jsem a co umím?

Jsem diplomovaný psycholog (FFUK), psychoterapeut (ISZ-MC) a  vystudovaný pedagog (FFUK). Pracovala jsem jako psycholog a psychoterapeut v pedagogicko-psychologické poradně a na základní škole. Dále jako pedagog na vysoké a vyšší odborné škole. V současnosti pracuji jako soukromý psychoterapeut, vyučuji psychologii na vysoké škole a jako lektorka organizuji a vedu kurzy dalšího vzdělávání pro různé profesní skupiny.

Nabízím především odbornou psychoterapii, tj. účinnou pomoc lidem s jejich trápením, a to zejména za pomoci terapeutického rozhovoru. Cílem mé práce s klientem je dopomoci mu dosáhnout takové změny, která nejen zmírní či odstraní jeho aktuální trápení, ale také mu umožní, aby nakonec dokázal své těžkosti řešit sám.


Neustále se věnuji svému dalšímu vzdělávání a průběžně podstupuji supervizi, tak aby moje práce byla skutečně kvalitní.

Jsem členem profesních organizací a spolků: Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS), České asociace pro psychoterapii (ČAP), SOFT Společnosti rodinných a systemických terapeutů.

Neváhejte a začněte se změnou!

 

Zpráva z webu provazky.cz

1 + 6 =